Privacyverklaring De Projectcentrale

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, websitebezoekers en gebruikers van De Projectcentrale staat bij Energie Samen hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacybescherming

 • Energie Samen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn leden, abonnees, klanten en websitebezoekers groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • Energie Samen kan, afhankelijk van eventuele diensten van ons waarvan u gebruik maakt, de volgende persoonsgegevens vragen:
  • NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
  • Gegevens op het paspoort/ id-kaart (in geval van aanvraag lening via het Realisatiefonds) m.u.v. het burgerservicenummer
 • Energie Samen gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Energie Samen en de organisatie of persoon in kwestie(1) ; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.Energie Samen gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
 • Energie Samen kan de persoonsgegevens gebruiken voor netwerkdoeleinden.
 • Energie Samen houdt zich in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving.
 • Energie Samen deelt geen gegevens met derden buiten de EU.
 • De verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevensverwerking is Coöperatie Energie Samen U.A. gevestigd te Utrecht (Postbus 4098, 3502 HB Utrecht).

Verwerking van persoonsgegevens

 • Energie Samen legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van je lidmaatschap, je abonnement en/of een andere met je gesloten overeenkomst en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van Energie Samen, bijvoorbeeld via een mailnieuwsbrief, gebruik van een website of community of practice.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming
 • Als je inzage wilt hebben in je gegevens, ze wilt wijzigen (inclusief het opzeggen van het abonnement op de mailnieuwsbrief) of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:

Ook vragen of klachten over ons privacy beleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Alleen voor coöperaties: wil je je abonnement op het kwartaalblad Coöperatie en/of de nieuwsbrief van de NCR opzeggen, dan kan je dat direct bij de NCR doen. Lees ook: https://www.cooperatie.nl/privacy/

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als u bij ons een account heeft. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Cookies
Op ons platform wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u ons platform voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen welke wij cookies gebruiken en met welk doel. U kunt vervolgens kiezen of u de niet functionele wilt accepteren. Functionele cookies worden altijd geplaatst en zijn ten behoeve van de werking van het platform.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat ons platform dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Voor het verbeteren van onze websites op het domein energiesamen.nu gebruiken we Google Analytics.

 • Gegevens worden geanonimiseerd verzameld. We verzamelen geen IPadressen.
 • Analytics is zo ingesteld dat er geen gegevens worden gedeeld met Google, ook niet voor advertentiedoeleinden.
 • We hanteren de standaard bewaarperiode van Analytics, dit is 26 maanden.

Slotbepalingen
Wijzigingen
Energie Samen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20 juni 2019 (Energie Samen).

Bijgewerkt: 18 april 2023 (gebruik voor de Projectcentrale), 24 februari 2021 (gebruik persoonsgegevens voor netwerkdoeleinden), 18 maart 2020 (Google Analytics), 16 december 2019 (informatie over NCR).

De privacyverklaringen van de in Energie Samen gefuseerde voorgangers zijn in werking getreden op 29 oktober 2016 (ODE Decentraal) en 1 februari 2019 (REScoopNL).

(1) Dit geldt bijvoorbeeld bij coöperaties voor het doorgeven van adresinformatie aan de NCR, Nationale Coöperatieve Raad. Energie Samen is lid van de NCR en de coöperatieleden van Energie Samen ontvangen daarom standaard het NCR-blad en de mailnieuwsbrief.